شرکت نرم افزاری هوش برتر خطیر پارسیان

ایران
مازندران
قایمشهر
خیابان بابل
شماره موبایل:09355815389
شماره تماس: 01142208997
فکس: 01142208997
ایمیل: info@hoshebartar.com