Breaking News

Latest News

کرک 12.3 Test Complete

کرک 12.3 Test Complete تست نرم افزار مهمترین و حساس ترین بخش از چرخه تولید یک نرم افزار می باشد و همه تولیدکنندگان نرم افزار پیش …


کرک Ranorex Premium Floating 6.0

کرک Ranorex Premium Floating 6.0 نرم افزار تست خود کار نرم افزار های Ranorex که یکی از بهترین نرم افزار ها در تست نرم افزار می باشد نرم …


Mailenable Enterprise Premium 8

شرکت ما توانسته انواع لیسانس های Mailenable Enterprise Premium 8 و دیگر نسخه های آن را تولید نماید.شما می توانید با پرداخت مبلغی اندک …


نرم افزار DeltaV 11.3

شما همکاران و کاربران عزیز می توانید بدون هیچ گونه مشکلی نسخه های مختلف نرم افزار و ویندوز های سازگار با آن را با لینک …